CURRICULUM VITAE
Ako Sauga


HARIDUS 2006 PhD ökoloogias, Tallinna Ülikool
2001 MSc füüsikas, Tallinna Pedagoogikaülikool
1983 diplom teoreetilise füüsika erialal, Tartu Ülikool
1967-78 Tallinna 21. Keskkool, kuldmedal
TÖÖKOGEMUS 1.09.2013 - käesoleva ajani statistika ja ökonomeetria dotsent Tallinna Tehnikaülikooli Majandusteaduskonnas
1.09.2008 -31.08.2013 statistika ja ökonomeetria professor Tallinna Tehnikaülikooli Majandusteaduskonnas
1.09.2007- 31.08.2008 statistika ja ökonomeetria dotsent Tallinna Tehnikaülikooli Majandusteaduskonnas
2007 - 31.12.2014 vanemteadur (koormus 0,2) Tallinna Ülikoolis
2006 - 2007 teadur (koormus 0,5) Tallinna Ülikoolis
2006 - 2007 ärikooli dotsent Audentese Rahvusvahelises Ülikoolis
2003 - 2006 majandusmatemaatika ja statistika lektor, õppetooli hoidja Audentese Ülikoolis
1996 - 2002 matemaatika ja informaatika õppetooli juhataja Audentese Kõrgemas Ärikoolis
1997- 2001 AS Audentes arvutikeskuse juhataja
1988 - 1996 assistent Tallinna Tehnikaülikooli füüsikainstituudis.
1983-88 laborant Tallinna Tehnikaülikooli füüsika kateedris.
ÕPETAMISKOGEMUS Tallinna Tehnikaülikooli Majandusteaduskond
Statistika bakalaureuseõppele
Ökonomeetria magistriõppele
Ökonomeetria doktoriõppele
Aegridade ökonomeetria doktoriõppele
Tallinna Ülikool
Füüsikaline maailmapilt
Stohhastilised protsessid (füüsika eriala bakalaureuse ja magistriõppele) 2005 sügis
Audentese Ülikool 1995-2007
Majandusmatemaatika (ärikorralduse bakalaureuseõppele), 13 semestrit
Statistika (ärikorralduse bakalaureuseõppele), 11 semestrit
Statistika ja tõenäosusteooria (infotehnoloogia bakalaureuseõppele)
Statistika ja andmetöötlus (psühholoogia bakalaureuseõppele)
Statistika sotsiaalteadustes (õigusteaduse bakalaureuseõppele)
Statistilise järeldamise meetodid (rakenduspsühholoogia magistriõppele)
Modelleerimine ja optimeerimine (ärikorralduse bakalaureuseõpe, logistika eriala)
Kvantitatiivsed meetodid majanduses (ärijuhtimise magistriõppele), 5 semestrit
Arvutiõpe, 6 semestrit
Mainori Majanduskool sept.1994 - mai 1995.
Arvutiõpe
BCS Tallinna Arvutikool, jaan. - sept. 1994.
Arvuti algõppekursused
Tallinna Tehnikaülikooli Füüsikainstituut 1988-1996
Üldfüüsika labor
Metroloogialabor
TÄIENDÕPE Programeerimise alused II, TÜ, 15.01.-11.03.2018, 3 EAP.
Programmeerimise alused. TÜ, 17.10.-10.12.2017, 3 EAP.
Programmeerimisest maalähedaselt. TÜ, 11.09.-08.10.2017, 1 EAP.
Õppimiskeskne õpetamine - väljakutse õppejõule või õppurile? TTÜ, 30.10.2013.
Õpiobjekti loomise vahendid 2 (Adobe Flash). TTÜ, 28.10-3.12.2010.
Kõrgkoolipsühholoogia kursused. Bornholm, Taani, sept. 1993.
Nordic-Baltic School in High Energy Physics. 29.juuni -5. juuli, 1992. Lohusalu, Eesti.
Kõrgkoolipedagoogika kursused. Tallinna Tehnikaülikool, 1987-88.
PUBLIKATSIOONID Vt Teadustöö ja publikatsioonid
VÕÕRKEELED Inglise keel ja vene keel