Interaktiivsed demod ökonomeetrias

Statsionaarne ja mittestatsionaarne AR protsess
AR(1) protsess \(y_t = c + \phi _1 y_{t-1} + u_t\) on statsionaarne, kui \(1 - \phi _1 ^2 >0 \) ehk \(|\phi_1|<1\). AR(2) protsess \(y_t = c + \phi _1 y_{t-1} + \phi _2 y_{t-2}+ u_t\) on statsionaarne, kui \(1 - \phi _2 ^2 >0 \) ja \( -(-\phi_1 -\phi_1 \phi_2 )^2 + (1-\phi_2^2 )^2 >0 \).
Saad muuta AR(1) ja AR(2) liikmete kordajaid ning uurida nende protsesside statsionaarsuse tingimusi.