Interaktiivsed demod ökonomeetrias

Determinatsioonikordaja
Determinatsioonikordaja R2 iseloomustab mudeli kirjeldusvõimet ja selle väärtus võib olla 0 ning 1 vahel. Mida suurem determinatsioonikordaja on, seda parem on mudeli kirjeldusvõime.