Interaktiivsed demod ökonomeetrias

Durbin-Watsoni statistik
Regressiooni jääkide autokorrelatsiooni hindamiseks kasutatakse Durbin-Watsoni statistikut DW. Kui 0 < DW < 2, on tegemist positiivse autokorrelatsiooniga, kui DW ≈2, siis autokorrelatsioon puudub, ja kui 2 < DW < 4, on tegemist negatiivse autokorrealatsiooniga. Simulatsioonis saad muuta Durbin-Watsoni statistiku väärtust ning uurida vastavat jääkide diagrammi.