Interaktiivsed demod ökonomeetrias

Erind, omapärane ja mõjus vaatlus
Joonisel on diagramm 50 punktiga ja vähimruutude meetodil leitud lineaarne regressioonjoon. Ühe punkti asukohta saab muuta ning jälgida, kuidas muutub regressioonsirge asend sõltuvalt selle ühe punkti asukohast. Punane joon on koos selle punktiga, sinise regressioonsirge leidmisel pole seda punkti arvestatud. Lisaks saab vaadata ebaharilikku punkti iseloomustavaid arvkarakteristikuid: standardiseeritud jääk, omapära ning DFFITS. Saab uurida, millal on tegemist erindiga, millal omapärase vaatlusega ning millal mõjusa vaatlusega.