Interaktiivsed demod ökonomeetrias

Hüpoteesi testimine: teststatistiku empiirilise väärtuse võrdlemine kriitilisega
Hüpoteeside statistilisel kontrollimisel tuleb teststatistiku empiirilise ja kriitilise väärtuse võrdlemise abil otsustada, kumb hüpotees vastu võetakse.
Kui teststatistiku empiiriline väärtus ei ületa kriitilist (on nullile lähemal), võetakse vastu nullhüpotees H0.
Kui empiiriline väärtus on nullist kaugemal kui kriitiline, on H0 ümber lükatud ja võetakse vastu sisukas hüpotees H1.