Interaktiivsed demod ökonomeetrias

Heteroskedastiivsuse näited ja White'i test
Heteroskedastiivsuse korral juhuslike liikmete dispersioon ei ole konstantne. Simulatsioonis võib näha diagramme, kus esineb erinevat tüüpi heteroksedastiivsus.