Interaktiivsed demod ökonomeetrias

Heteroskedastiivsuse mõju
Simulatsioonis on näha, et heteroskedastiivsuse korral 1) lineaarse mudeli parameetri hinnangute keskväärtus võrdub tegeliku väärtusega, 2) parameetri standardvea hinnangute keskväärtus on väiksem kui tegelik viga.