Interaktiivsed demod statistikas

Histogrammi sõltuvus klassi laiusest
Uuri, kuidas histogrammi kuju sõltub sagedusklassi laiusest.