Interaktiivsed demod ökonomeetrias

Juhuvalim ja kogumi keskväärtuse punkthinnang
Erinevad juhuvalimid annavad erineva keskmise, sest valimisse satuvad erinevad objektid. Juhuvalimi keskmine on kogumi keskväärtuse punkthinnang.