Interaktiivsed demod ökonomeetrias

ARMA(p,q) protsessi korrelogrammid
Autokorrelatsiooni funktsiooni ACF ja osalise autokorrelatsiooni funktsiooni PACF korrelogrammide abil on võimalik identifitseerida, kas tegemist on AR või MA protsessiga ja mis järku see on. Demo abil saab uurida, kuidas korrelogrammid sõltuvad ARMA protsessi tüübist ja autoregressiivsete ning libiseva keskmise liikmete kordajatest.