Interaktiivsed demod ökonomeetrias

Lineaarse mudeli parameetrid
Lineaarse mudeli y=ax + b parameetrite tõlgendus