Interaktiivsed demod ökonomeetrias

Otsustamise kriteerium hüpoteesi testimisel
Juhuvalimeid võetakse kahest erinevast kogumist. Ühe kogumi keskväärtus on 100, teisel ei ole 100. Kui mingi valimi keskmine (punkt diagrammil) jääb punktiirjoonte vahele, on tõenäoline, et see tuleb kogumist, mille keskväärtus vastab meie poolt püstitatud hüpoteesile μ=100. Kui valimi keskmine on punktiirjoonte vahelt väljas, kriitilises piirkonnas, on vähetõenäoline, et see tuleb kogumist, mille keskväärtus on 100. Sellisel juhul järeldame, et μ≠100.