Interaktiivsed demod ökonomeetrias

Stohhastilise protsessi karakteristikud
Stohhastilise protsessi karakteristikud on keskväärtus, dispersioon ja kovariatsioon. Neid muutes näed, kuidas need mõjutavad aegrea graafikut.