Interaktiivsed demod ökonomeetrias

Stohhastilise protsessi realisatsioonid
Ühel stohhastilisel protsessil võib olla palju realisatsioone ehk trajektoore. On võimalik vaadata erinevate stohhastiliste protsesside realisatsioone.