Interaktiivsed demod ökonomeetrias

Lineaarne regressioonmudel ja erind
Lineaarse regressioonmudeli parameetrid on tundlikud erinditele: üks teistest kaugel olev punkt võib regressioonmudelit tugevasti mõjutada.