Interaktiivsed demod ökonomeetrias

Šoki mõju statsionaarse ja mittestatsionaarse AR(1) protsessi korrral.
Muutes ajahetkel t=200 esinevat juhuslikku šokki, on näha selle mõju aegrea hilisematele väärtustele statsionaarse (sinine) ja mittestatsionaarse (pruun) AR(1) protsessi korral. Statsionaarse protsessi korral šoki mõju hääbub, mittestatsionaarsel juhul kandub edasi lõpmatuseni.