Interaktiivsed demod ökonomeetrias

Statsionaarne protsess, ühikjuure protsess ja plahvatuslik protsess
Protsess \(y_t = \rho y_{t-1} + u_t\) on
 • statsionaarne, kui \( | \rho | <1\),
 • ühikjuure protsess, kui \( | \rho | = 1\),
 • plahvatuslik protsess, kui \( | \rho | <1\).
Saad valida erinevate \(\rho\) väärtuste vahel ning vaadata vastava aegrea graafikut.