Interaktiivsed demod ökonomeetrias

Vähimruutude meetod
Vähimruutude meetodi korral minimeeritakse sirge ja üksikute punktide vaheliste y-telje sihiliste hälvete ui ruutude summat. Hälbed ui on graafikul märgitud sirglõikudega. Muutes sirge \( y= ax+b\) tõusu a ja vabaliiget b, saad muuta sirge asendit ja otsida parimat sirget, mis läbib antud punktiparve. Proovi leida selline sirge, mille korral \( \sum _{i=1} ^{n} u_i^2 \) on minimaalne.