Interaktiivsed demod ökonomeetrias

Valimite keskmiste valimjaotus
Kogumi keskväärtuse hinnanguks on valimi keskmine. Valimite keskmiste jaotus on toodud histogrammil, millel on punase joonega märgitud ka vastav normaaljaotus. Kui kogum on ebasümmeetriline, siis väikeste valimite korral see jaotus erineb normaaljaotusest. Valimi mahu suurenedes hinnangu jaotus aga läheneb normaaljaotusele. Järelikult selle hinnangu asümptootiline jaotus on normaaljaotus.