Interaktiivsed demod ökonomeetrias

Kahte liiki vead hüpoteeside testimisel
Joonisel on toodud kahest erinevast üldkogumist võetud juhuvalimid. Sinised punktid on valimid kogumist, mille korral nullhüpotees kehtib. Punased punktid on valimid kogumist, mille korral H0 ei kehti.
Kui sinine valim on kriitilises piirkonnas (roosa), on tegemist I liiki veaga: lükatakse tagasi kehtiv nullhüpotees.
Kui punane valim ei ole kriitilises piirkonnas, on tegemist II liiki veaga: võetakse vastu mittekehtiv nullhüpotees.
Otsustamiseks võetakse üks juhuvalim ja me ei tea, kummast kogumist see võeti.