Logistiline kõver

Logistiline kõver parameetritega K (mahutavus), N0 (algväärtus) ja r.

Muuda liugurite abil parameetrite väärtusi ja jälgi, kuidas muutub logistiline kõver. Mis juhtub, kui algväärtus N0 on suurem kui mahutavus K? Mis juhtub, kui algväärtus N0 = 0?

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Ako Sauga, Created with GeoGebra