Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg http://gretl.sourceforge.net

Käesoleva juhendi näidetes kasutatud andmefailid

stud.gdt
Andmed 609 üliõpilase kohta USA Vanderbilti ülikoolist.
FGPA - üliõpilase kõigi tulemuste aritmeetilise keskmine 1. kursuse lõpul, vahemikus 0-4;
SATM - matemaatika SAT testi tulemus jagatud 100-ga, vahemikus 0-10;
SATV - verbaalse SAT testi tulemus jagatud 100-ga, vahmikus 0-10.
FEM - sugu: 1 naine, 0 mees.
Õpikust C. Heji, P. de Boer, P.H. Franses, T. Kleuk, and H.K.van Dijk, Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press, 2004.