Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg http://gretl.sourceforge.net

Lineaarse mudeli parameetrite hindamine vähimruutude meetodil

Põhimenüüst
Model -> Ordinary Least Squares

Seejärel tuleb aknas "gretl: specify model" olemasolevate tunnuste komplektist valida sõltuv tunnus (Dependent variable) ja üks või mitu regressorit (Regressors).

Lisavalikud
NÄIDE
Andmefail greene9_1 "Manufacturing of transportation equipment". Otsime mudelit kujul $$valadd=\beta_0 + \beta _1 capital + \beta _2 labor + u.$$

Sõltuvaks tunnuseks on valadd, regressoriteks capital ja labor. Mudel sisaldab ka konstantset liiget.
Põhimenüüst Model -> Ordinary Least Squares
Genereeritakse vastav aruanne