LSDV mudeli determinatsioonikordaja

Fikseeritud efekte modelleeritakse üksikutele objektidele vastavate fiktiivsete tunnuste abil ja neid tunnuseid sisaldav mudel on LSDV (Least Square Dummy Variable) mudel. Mudeli üldkuju \(m\) objekti korral$$Y_{it}=\alpha_1 + \sum_{j=2}^m \alpha_j D_{ji}+ \sum_{l=1}^K \beta_l x_{lit}+u_{it},$$kus \(D_{j}\) on objektidele vastavad fiktiivsed tunnused ja \(x_l\) regressorid. LSDV mudeli determinatsioonikordaja näitab, kui hästi on sõltuva tunnuse \(Y\) hajumine ära seletatud regressorite ja objektidele vastavate fiktiivsete tunnuste abil.
Võrdluseks vaata grupisisest determinatsioonikordajat.