Grupisisese mudeli determinatsioonikordaja

Fikseeritud efekte modelleeritakse üksikutele objektidele vastavate fiktiivsete tunnuste abil ja neid tunnuseid sisaldav mudel on LSDV (Least Square Dummy Variable) mudel. Mudeli üldkuju \(m\) objekti korral$$y_{it}=\alpha_1 + \sum_{j=2}^m \alpha_j D_{ji}+ \sum_{l=1}^K \beta_l x_{lit}+u_{it},$$kus \(D_{j}\) on objektidele vastavad fiktiivsed tunnused ja \(x_l\) regressorid. LSDV mudeli determinatsioonikordaja näitab, kui hästi on sõltuva tunnuse \(Y\) hajumine ära seletatud regressorite ja objektidele vastavate fiktiivsete tunnuste abil.
Parameetrite hindamiseks mudelit teisendatakse. Selleks leitakse gruppides sõltuva tunnuse ja regressorite aritmeetilised keskmised \(\bar y_i\), \(\bar x_{1i}\), \(\bar x_{2i}\), ..., \(\bar x_{Ki}\) ning grupisiseses mudelis kasutatakse erinevusi gruppide keskmistest:$$y_{it} - \bar y_i = \sum_{l=1}^K \beta_l ( x_{lit}-\bar x_{li}) + v_{it}.$$Grupisisese mudeli determinatsioonikordaja näitab, kui hästi on sõltuva tunnuse grupisiseste erinevuste \(y_{it} - \bar y_i\) hajumine regressorite grupisiseste erinevuste abil ära seletatud.