Jääkide ruutude summa

Vähimruutude meetodi korral minimeeritakse regressioonijääkide ruutude summat ehk jääkhajuvust \(SSE= \sum _{i=1}^n u_i^2,\) kus \(u_i\) on regressioonijäägid: \(u_i=y_i - \hat y_i\).