Statistiline andmetöötlus Excelis: Data Analysis

Excel 2016

Exceli statistilise andmetöötluse vahendite komplekti Data Analysis lisamiseks

 1. Klikkida menüülindil valikule File.
 2. Valida Options.
 3. Avanenud aknas Excel Options valida vasakult Add-Ins.
 4. Parempoolsel paneelil "View and manage Microsoft Office Add-Ins" on näha lisade nimekiri.
 5. Akna allaosas valida Manage Excel Add-ins ja siis GO.
 6. Avanenud aknas Add-ins märkida ära valik Data Analysis ja siis OK.
 7. Kui vahendite komplekti lisamine õnnestus, siis ilmub ribale Data valik Data Analysis. Selle valimisel avaneb aken, kus saad valida vajaliku andmeanalüüsi vahendi.
Vaata demot

Excel 2007
 1. Klikkida vasakul ülal olevale ümmargusele nupule Office Button.
 2. Valida Excel Options.
 3. Avanenud aknas Excel Options valida vasakult Add-Ins.
 4. Parempoolsel paneelil "View and manage Microsoft Office Add-Ins" on näha lisade nimekiri.
 5. Akna allaosas valida Manage Excel Add-ins ja siis GO.
 6. Avanenud aknas Add-ins märkida ära valik Data Analysis ja siis OK.
 7. Kui vahendite komplekti lisamine õnnestus, siis ilmub ribale Data valik Data Analysis. Selle valimisel avaneb aken, kus saad valida vajaliku andmeanalüüsi vahendi.
Vaata demot

Varasemad Exceli versioonid
Alates versioonist MS Excel 2000 võib vaja minna MS Office CD-d või (arvutivõrgus) juurdepääsu MS Office installeerimiskataloogile.
 1. Menüüst Tools vali Add-Ins
 2. Avanenud aknas Add-Ins vali Analysis Toolpak ja siis OK
 3. Kui vahendite komplekti lisamine õnnestus, siis ilmub menüüsse Tools valik Data Analysis. Selle valimisel avaneb aken, kus saad valida vajaliku andmeanalüüsi vahendi.
Vaata demot

Andmeanalüüsivahendite komplekt Data Analysis sisaldab järgnevaid analüüsivahendeid. Sulgudes on viidatud vastavate vahendite kasutamise juhenditele Statistika õpiku lisades.

Vt ka raamatut Microsoft Excel. Koostanud J. Kütt. Tallinn. OÜ Külim 1998.