Kaalutud aritmeetilise keskmise leidmine Excelis

Õpikust ülesanne A.2.2

Kaalutud aritmeetilise keskmise leidmiseks Excelis funktsiooni pole. Arvutus tuleb sooritada valemi järgi

$$ \bar x = \frac{\sum _{i=1} ^n f_i}{\sum _{i=1} ^n f_i x_i},$$ kus \(x_i\) on väärtus ja \(f_i\) selle esinemise kaal. Selleks on mõistlik eraldi leida kaalude summa \(\sum _{i=1} ^n f_i\) ja korrutiste summa \(\sum _{i=1} ^n f_i x_i\) ning siis nende jagatis.

Vaata videot, kus Excelis lahendatakse Statistika õpikust ülesanne A.2.2 pangakonto keskmise jäägi leidmise kohta.

Ülesande A.2.2 lahendamine, video