MINVERSE Pöördmaatriksi leidmine
Array Lahtrite piirkond, kus asuvad maatriksi elemendid.
Märkused
Tegemist on massiivifunktsiooniga (array function).
1. Enne funktsiooni valimist tuleb ära märkida lahtrite piirkond, kuhu tulevad pöördmaatriksi elemendid
2. Funktsiooni sisestamine lõpetatakse klahvikombinatsiooniga CTRL+SHIFT+ENTER. Siis täidetakse ära kõik eelnevalt märgitud lahtrid.
3. Kustutamiseks tuleb märkida ära kõik lahtrid. Üksikut sagedust kustutada ei saa.
Vaata demot
Exceli fail minverse.xls