Aritmeetilise keskmise, mediaani ja moodi leidmine intervallitud variatsioonrea korral. √úlesanne A.2.12
You need Flash Player to view this video.