Variatsioonamplituudi, kvartiilhälbe, standardhälbe, variatsioonikordaja leidmine. Ülesanne A.3.13
You need Flash Player to view this video.