Statistika õpiku vigade parandus

Punasega on märgitud parandatud arvud ja sõnad.


Lk 86 ülesande A.2.3 tekstis teises osas peab olema

2. Lisada tabelisse maakonnakeskuste andmed: Pärnu linn 42622,Lk 99 näide 3.4. teine lõik viimane lause peab olema

Vahemiku alumine piir on $$ \color{red}{15,82} - 2 \cdot 10,30 \approx -4,8$$ ja ülemine piir $$ \color{red}{15,82}+ 2 \cdot 10,30 \approx 36,4$$ tuhat eurot.Lk 663 ülesande A.3.9 osa 3 vastus peab olema

3. Kõige rohkem varieerub tunnus "inimesi ühe televiisori kohta", sest variatsioonikordaja on kõige suurem, \(V=2,508\).Lk 667 ülesande 5.40 vastus, jaotusfunktsioon peab olema

\(F(x) = 1 - e^{-\color{red}{0,0833}x}\).Lk 669 ülesande A.6.7 vastuse teine osa peab olema

..., traditsioonilised \(30,9\% \pm \color{red}{11,2}\%\).Lk 679 ülesande A.8.1 osa 3 vastus peab olema

3. Naiste keskmine eluiga kõige tugevamini, ...Lk 693 ülesande A.10.7 osa 1 vastus peab olema

1. Keskmine absoluutne aheljuurdekasv 0,681 €.