Ako Sauga koduleht


MAJANDUSMATEMAATIKA I
Õppematerjalid ärikorralduse bakalaureuseõppele. Kasutatud Audentese Ülikoolis aastatel 1995-2007

Fail Teemad
mat1_konspekt.pdf Konspekt Majandusmatemaatika I, Audentese Ülikool, 2003. 77 lk.
Mudelid majanduses. Funktsioonid ja nende algebra. Võrrandid. Protsent- ja finantsarvutused. Lineaarsed võrrandsüsteemid. Lineaarsed funktsioonid. Elementaarfunktsioone. Maatriksid.
Majandusmatemaatika praktikum
Exceli failid näidete ja ülesannetega Excel 2003 formaadis.
matem.xls Matemaatilised tehted Excelis: liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine. Astmed ja juured, ruutvõrrandi lahendamine.
protsent.xls Protsentarvutus, suhteline juurdekasv, tulumaks.
hinnad.xls Käibemaksu juurde ja mahaarvamine, hinnakujundus.
intress.xls Exceli finantsalased funktsioonid.
graafikud.xls Võrrandite graafiline lahendamine ja graafikute uurimine.
eksponent_logaritm.xls Eksponent- ja logaritmfunktsioonid ning nende graafikud.
maatriksarvutus.xls Maatriksarvutus Excelis. Vt ka pöördmaatriksi leidmise demot: funktsiooni MINVERSE kasutamine.
matpraktikumjuhend.pdf Juhend Exceli failide juurde.