Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Aegridade import

Aegridade importimisel peavad olema täidetud kõik andmete importimisel esinevad nõuded (vt jaotist Andmete import). Importimisel Gretl analüüsib esimest veergu ning kui saab aru, et seal on aeg, võtab andmed sisse aegridadena. Tuleks järgida mõningaid soovitusi, et ajaperioode tõlgendataks õigesti.

Kui importimisel ei saa programm aru aru, et tegemist on aegreaga, tuleb andmete struktuur "aegrida" (time-series) eraldi spetsifitseerida. Imporditava andmekogumi esimeses veerus võivad ajaperioodide väärtused puududa, ka siis saab andmekogumi struktuuri (Dataset structure) spetsifitseerimisel määrata, et tegemist on aegreaga. Struktuuri spetsifitseerimisel tuleb määrata andmete sagedus ja esimese ajaperioodi väärtus.

Aegrea sagedus (time-series frequency) võib olla järgmine:

Näiteks on meil andmebaasis 100 rida, mis vastavad järjestikustele kuudele alates 2001. aasta jaanuarist. Aegrea stuktuuri määramiseks tuleb põhimenüüst valida
Data->Dataset structure

Aknas Data structure wizard valida Time-series ja Forward. Järgmises aknas Time series frequency valida Monthly ja Forward. Aknas Starting observation määrata esimeseks väärtuseks 2001:01 ja Forward. Viimases aknas Confirm dataset structure kontrollida, kas esimene ja viimane kuu on õiged. Kui kõik on õige, valida Apply. Kui midagi läks valesti, siis nuppudega Back saab liikuda tagasi.

Sõre aegrida

Sõreda aegrea korral ei ole aegrea väärtused kõikide ajaperioodide (-momentide) korral defineeritud. Näiteks aktsia sulgemishind eksisteerib ainult tööpäevadel. Gretlis saab aegrea tiheduseks määrata küll 5-päevast nädalat, kuid see ei arvesta riiklikke pühasid. Näiteks on börsil 31. dets ja 1. jaanuar puhkepäevad. 2016. aastal oli 2. jaanuar laupäev ja 3. jaanuar pühapäev. Laupäeva ja pühapäeva Gretl arvestab puhkepäevadena, kuid 31. detsembrit ja 1. jaanuari mitte.

Tegelikud kuupäevad Kuupäevad peale Gretli importimist, kasutades 5-päevast nädalat OMXTValue
2015-12-29 2015-12-29 898,4
2015-12-30 2015-12-30 890,0
2016-01-04 2015-12-31 891,8
2016-01-05 2016-01-01 897,1
2016-01-06 2016-01-04 895,6

Seepärast peavad sõreda aegrea importimisel olema esimeses veerus kindlasti kuupäevad ning Gretl peab aru saama, et tegemist on kuupäevadega. Selleks peavad kuupäevad olema vormindatud nii, nagu eespool näidatud.