Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Regressiooni ANOVA tabel

Regressiooni dispersioonanalüüsi ANOVA (ANalysis Of Variance) korral otsitakse vastust küsimusele, kas funktsioontunnuse Y varieerumine on tingitud argumenttunnuste Xl varieerumisest, mis mõjutab tunnust Y regressioonseose kaudu, või on tunnuse Y varieerumine juhuslik. Selle tabeli alusel arvutatakse determinatsioonikordaja R2 ja mudeli statistilise olulisuse kontrollimiseks vajalik F-statistik. ANOVA tabeli vaatamiseks tuleb peale mudeli hindamist aruande aknas valida
Analysis->ANOVA

ANOVA tabel
image/svg+xml Determinatsiooni-kordaja R2 Regressioonikeskruut MSR Vabadus-astmete arv Jääkhajuvusekeskruut MSE Koguhajuvuse keskruut MST Keskruut Ruutudesumma SS F-testi olulisuse tõenäosusp F-statistik Regressioonhajuvuse ruutude summa SSR Jääkhajuvuse ruutude summa SSE Koguhajuvuse ruutude summa SST