Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Tunnuse atribuutide muutmine

Tunnuse atribuutide muutmiseks valida tunnuste nimekirjast tunnus ning põhimenüüst
Variable->Edit attributes
  • Name - tunnuse nimi. Nimi peab algama tähega, võib sisaldada inglise keele tähestiku tähti, numbreid ja allkriipsu ning pikkus võib olla maksimaalselt 31 tähemärki;
  • ID number - määrab ära tunnuse järjenumbri tunnuste nimekirjas;
  • Description - tunnuse kirjeldus, milleks on seletav tekst vabas vormis. Kuna tunnuse nimetus ei tohi olla väga pikk, siis kirjelduses saab tunnust pikemalt lahti seletada, lisada ühikud. Tunnuste kirjeldused on nähtavad tunnuste nimekirjas.
  • Display name - tunnuse nimetus diagrammidel. Kui tühi, siis kuvatakse tunnuse nimi (Name);
  • Treat this variable as discrete - märkida, kui on tegemist diskreetseid täisarvulisi väärtusi omava tunnusega. Sellisel juhul saab näiteks kodeeritud kvalitatiivsete tunnuste korral väärtusi filtreerida, luua fiktiivseid tunnuseid jms.

Tunnuse atribuute saab muuta ka tunnuse nime peal hiire parempoolse klahvi abil avatavast hüpikmenüüst, valides Edit attributes.