Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Käesoleva juhendi näidetes kasutatud andmefailid

stud.gdt
Andmed 609 üliõpilase kohta USA Vanderbilti ülikoolist.
FGPA - üliõpilase kõigi tulemuste aritmeetilise keskmine 1. kursuse lõpul, vahemikus 0-4;
SATM - matemaatika SAT testi tulemus jagatud 100-ga, vahemikus 0-10;
SATV - verbaalse SAT testi tulemus jagatud 100-ga, vahmikus 0-10.
FEM - sugu: 1 naine, 0 mees.
Õpikust C. Heji, P. de Boer, P.H. Franses, T. Kleuk, and H.K.van Dijk, Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press, 2004.

greene9_1.gdt
Andmefaili leiab ka Gretli andmefailide hulgast File-> Open data-> Sample file-> Greene, kui Gretli on lisatud Greene õpiku andmefailid.
Andmed 25 USA osariigis tegutsevate transpordivahendeid tootvate ettevõtete kohta, osariikide kaupa. Agregeeritud andmed.
valadd - lisandväärtus (miljonit dollarit);
capital - kapital (miljonit dollarit;
labor - tööjõud (miljonit töötundi);
nfirm - ettevõtete arv.
Õpikust W. Greene, Econometric Analysis. 7. ja 8. trükis tabel F7.2. Originaalallikas Zellner, A., and N. S. Revankar. "Generalized Production Functions." The Review of Economic Studies 36, no. 2 (1969): 241-50

australia.gdt
Tegemist on Austraalia makroökonoomika aegridadega perioodil 1972 I kv kuni 1991 I kv (Johansen's Australian macroeconomic data). Andmefaili leiab ka Gretli andmefailide hulgast File-> Open data-> Sample file-> Gretl.
PAU - Austraalila hinnatase (Australian price level);
PUS - USA hinnatase (US price level)
E - Austraalia dollari ja USA dollari vahetuskurss (Exchange rate);
IAU - Austraalia riigivõlakirjade tulumäär (Australian bond rate);
IUS - USA riigivõlakirjade tulumäär (US bond rate).
Õpikust S. Johansen, Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford, 1995.