Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Andmete struktuur

Andmed võivad olla kolme tüüpi:

See, mis tüüpi andmetega on tegemist, määratakse Gretlis andmekogumi struktuuriga. Andmete struktuur kuvatakse Gretli põhiakna allosas.

Ristandmete korral on seal kirjas Undated...
Aegrea korral sõltuvalt aegrea sagedusest Annual..., Quarterly... jne
Paneelandmete korral Panel...

Andmekogumi struktuuri on võimalik spetsifitseerida kahel moel:

  • andmete importimisel;
  • andmekogumi struktuuri muutmise abil menüüst Data->Dataset structure.
Mõlemal juhul käivitub nõustaja Data structure wizard.

Sõltuvalt sellest, mis andmetega on tegemist, tuleb valida sobiv struktuur. Ristandmete korral edasist spetsifitseerimist pole. Aegridade struktuuri spetsifitseerimist vaata jaotisest Aegridade import. Paneelandmete struktuuri spetsifitseerimist vt jaotisest Paneelandmete import.

Sõltuvalt andmekogumi struktuurist on lubatud teatud tegevused. Näiteks viitaegasid ja diferentse saab leida ning aegridade modelleerimist teha vaid siis, kui andmekogum on defineeritud aegreana. Paneelandmete modelleerimist saab teha vaid siis, kui andmekogum on defineeritud paneelandmetena.