Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Paneelandmete modelleerimine, kasutades fikseeritud või juhuslike efektidega mudelit

Põhimenüüst
Model -> Panel -> Fixed or random effects

Seejärel tuleb aknas "gretl: specify model" olemasolevate tunnuste komplektist valida sõltuv tunnus (Dependent variable) ja üks või mitu regressorit (Regressors) ning valida, kas kasutatakse fikseeritud efektidega (fixed effects) või juhuslike efektidega (random effects) mudelit.

Lisavalikud
NÄIDE
Andmefail Gujarati õpikust Table_16.1.gdt, mis sisaldab nelja ettevõtte andmeid aastatest 1935-1954. Otsime mudelit kujul $$Y_{it}=\beta_1 + \beta _2 X_{2it} + \beta _3 X_{3it} + u_{it},$$ kus \(Y\) on investeeringud, \(X_2\) ettevõtte turuväärtus ja \(X_3\) ettevõtte põhivarad. Indeks \(i\) loendab objekte ja \(t\) ajaperioode.
Põhimenüüst Model -> Panel -> Fixed or random effects. Valime fikseeritud efektidega mudeli.Genereeritakse vastav aruanne. Aruannete tõlgendamist vaata järgmistest jaotistest: