Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Indeksi genereerimine

Põhimenüüst
Add -> Index variable

Luuakse tunnus index, mille väärtused on 1, 2, ... n, kus n on valimi maht.
Soovitav kasutada, kui hiljem luuakse alamvalim mingi kriteeriumi järgi ja tahetakse vaadata, millised vaatlused esialgsest valimist sellesse alamvalimisse sattusid.