Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Diagrammi menüü

Diagrammi menüü avamiseks tuleb diagrammil teha hiire parempoolne klikk. Avaneva hüpikmenüü valikud on järgmised:
 • Save as Windows metafile (EMF) - salvestamine EMF formaadis, sobib lisamiseks Wordi, Powerpointi;
 • Save as PNG - salvestamine PNG formaadis, sobib veebilehele paigutamiseks;
 • Save as postscript (EPS) - salvestamine EPS formaadis, sobib lisamiseks PostScript formaadis dokumentidele;
 • Save as PDF - salvestamine PDF formaadis;
 • Copy to clipboard - lõikelauale kopeerimine, et siis sobivasse programmi kleepida;
 • Save to session as icon - ikoonina Gretli salvestamine. Vt ka jaotist Ikoonina jooksvas sessioonis. Kui juba on ikoonina salvestatud, siis see valik puudub.
 • All data labels - lisab diagrammile vaatluste sildid;
 • Zoom - võimaldab välja valida teatud piirkonda ja kuvab ainult selle. Vaate taastamiseks teha hiire parempoolne klõps ja valida hüpikmenüüst Restore full view;
 • Print - printimine;
 • Display PDF - avab diagrammi PDF failina programmis Adobe Reader või muus PDF failide avamiseks registreeritud programmis;
 • Edit - avab diagrammi kujundamiseks vajaliku akna gretl plot controls;
 • Close - suleb diagrammi akna.
Sõltuvalt diagrammist võivad olla veel mõned lisavalikud.