Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Andmete import

Andmete import ja olemasolevate andmefailide avamine käib ühtemoodi: põhimenüüst tuleb valida
File->Open data->User file
Avanenud aknas gretl: open file valida all paremal asuvast rippmenüüst sobiv failitüüp ning navigeerida kataloogi, kus andmefail asub. Kuvatakse ainult need failid, mille tüüp on eelnevalt valitud. Open file

Üldised soovitused

Edukaks importimiseks peavad olema täidetud mõningad nõuded.

Peale andmete importimist teavitatakse, et imporditud andmeid interpreteeritakse ristandmetena ning küsitakse, kas on soov anda neile aegrea või paneelandmete intepretatsioon. Kui tegemist on aegridadega või paneelandmetega, tuleb vastata "Yes" ja järgnevalt valida sobiv andmebaasi struktuur (vt jaotisi Aegridade import või Paneelandmete import).


Importimine Exceli failist

Import tabelarvutuse failist

Exceli failist importimisel peavad olema täidetud kõik eespool nimetatud nõuded.

Importimisel kuvatakse aken, kus saab määrata, millisel töölehel andmed asuvad ning millisest veerust ja reast alates andmed importida. Juuresoleval pildil toodud näite korral imporditakse andmed lehelt Sheet1 alates teisest veerust ja esimesest reast.

Kui Exceli formaadis andmefail on alla laetud mõnest andmebaasist (Eesti Statistikaameti andmebaas, Eurostat vms), on seal lisaks andmetele tihti ka muu tekst (andmebaasi tabeli nimi, ühikud). Siis tuleb ülearune tekst kustutada ja importimiseks ettevalmistatud fail on soovitav salvestada teise nimega. Originaalfail tuleks alles jätta, sest selles tekstis võib olla kasulikku informatsiooni. Teine võimalus on kogu muu lisainfo tõsta Exceli failis teisele lehele, mida ei impordita.