Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Naturaallogaritmide leidmine

Valida soovitud tunnused välja ja põhimenüüst
Add -> Logs of selected variables

Kommentaarid
Kui esialgse tunnuse on tähis on X, siis uue tunnuse tähiseks pannakse l_X.
l_X = ln X