Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Andmefaili loomine

Programm Gretl kasutab andmete hoidmiseks oma spetsiaalset failiformaati. Andmefaili loomiseks on mitmeid võimalusi.
  1. Eelnevalt ettevalmistatud andmete import. Andmete ettevalmistamiseks sobib
  2. Andmed võib sisestada otse Gretli tabelisse.
  3. Andmed võib importida sobivast andmebaasist.