Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Menüü Add: uute tunnuste lisamine

 • Logs of selected variables - valitud tunnuste logaritmimine;
 • Squares of selected variables - valitud tunnuste ruutu võtmine;
 • Lags of selected variables - valitud tunnuste viitaegade leidmine aegridade korral;
 • First differences of selected variables - valitud tunnuste 1. järku diferentside leidmine aegridade korral;
 • Log differences of selected variables - valitud tunnuste logaritmide 1. järku diferentside leidmine aegridade korral;
 • Seasonal differences of selected variables - valitud tunnuste sesoonsete diferentside leidmine aegridade korral;
 • Percentage change of selected variables - valitud tunnuste protsentuaalse muutuse leidmine aegridade korral;
 • Index variable - indeksi genereerimine
 • Time trend - ajamuutuja genereerimine aegridade korral;
 • Panel unit index - indeksi genereerimine paneelandmete korral;
 • Random variable - kindlale jaotusseadusele alluva juhusliku suuruse väärtuste genereerimine;
 • Periodic dummies - kuudele või kvartalitele vastavate fiktiivsete tunnuste genereerimine kuiste või kvartaalsete aegridade korral;
 • Unit dummies - objektidele vastavate fiktiivsete tunnuste genereerimine paneelandmete korral;
 • Time dummies - ajaperioodidele vastavate fiktiivsete tunnuste genereerimine paneelandmete korral;
 • Observation range dummies - fiktiivse tunnuse genereerimine vaatluste grupeerimiseks järjenumbrite alusel;
 • Dummies for discrete variable - fiktiivsete tunnuste genereerimine kvalitatiivse tunnuse jaoks, mis on kodeeritud diskreetsete väärtustega. Tunnuse atribuutides peab olema märgitud, et see on diskreetne tunnus;
 • Define new variable - uue tunnuse genereerimine valemi abil;
 • Define matrix - maatriksi loomine.