Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Menüü Data: andmed

 • Select all - kõikide tunnuste valimine;
 • Find variable - tunnuste otsimine;
 • Define or edit list - tunnuseid võib grupeerida rühmadesse (lists);
 • Set selection from list - eelnevalt loodud tunnuste rühma valik;
 • Display values - ühe või mitme valitud tunnuse väärtuste kuvamine;
 • Add observations - vaatluste lisamine;
 • Remove extra observations - aegridade korral eemaldab prognoosimisel lisatud kirjed;
 • Dataset info - andmekogumit iseloomustav vabas vormis informatsioon, mida saab lisada ja muuta;
 • Observation markers - vaatluste markerid on vaatlusi identifitseerivad lühikesed stringid (näiteks riikide lühendid). Neid saab eksportida ja kustutada;
 • Variable labels - tunnuste kirjelduste lisamine tekstifailist;
 • Dataset structure - andmekogumi struktuuri muutmine (ristandmed, aegread, paneelandmed);
 • Compact data - vaatluste sageduse vähendamine aegridade korral (näiteks kuised aastasteks);
 • Expand data - vaatluste sageduse suurendamine aegridade korral (näiteks aastased kuisteks);
 • Transpose data - andmekogumi transponeerimine: vaatlused muudetakse tunnusteks ja tunnused vaatlusteks. Kasulik, kui imporditud andmete korral on vaatlused veergudes ja tunnused ridades;
 • Sort data - andmete sorteerimine valitud tunnuse järgi;
 • Paste from clipboard - andmebaasi saab tekitada või olemasolevasse saab lisada andmeid lõikelaualt;
 • Set missing value code - puuduvate väärtuste kodeerimine;
 • Count missing values - puuduvate väärtuste loendamine.