Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Menüü File: failide avamine, salvestamine

Valikud menüüs File.
 • Open data - andmefaili avamine ja andmete import;
 • Append data - andmefaili andmete lisamine teisest andmefailist;
 • Save data - andmefaili salvestamine;
 • Save data as... - andmefaili salvestamine valikutega;
 • Export data - andmete export;
 • Send To - andmefaili saatmine e-kirjaga;
 • New data set - uue andmestiku loomine. Enne peab olema vana andmestik kustutatud (Clear data set);
 • Clear data set - andmestiku kustutamine;
 • New gretl instance - Gretli avamine uues aknas;
 • Working directory - töökataloogi määramine. Vaikimisi ..\user\Documents\gretl;
 • Script files - skriptide avamine ja salvestamine;
 • Session files - sessioonifailide avamine ja salvestamine;
 • Databases - andmebaasidest andmete importimine;
 • Function packages - Gretli lisafunktsioonide kasutamine ja installeerimine. Vt ka gretl function packages;
 • Resource from addon - erinevate lisapakettide avamine;
 • Quit - väljumine programmist.