Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Menüü Model: mudelite hindamine

 • Ordinary Least Squares - harilik vähimruutude meetod;
 • Instrumental variables - mudelid instrumenttunnustega;
 • Other linear models - muud lineaarsed mudelid (kaalutud vähimruutude meetod, ANOVA jt);
 • Limited dependent variable - piiratud väärtusega sõltuva tunnuse modelleerimine (logit, probit, tobit jt);
 • Time series - aegridade modelleerimine (ARIMA, GARCH jt);
 • Panel - paneelandmete modelleerimine;
 • Robust estimation - robustne hindamine (absoluutsete kõrvalekallete minimeerimine, kvantiilregressioon jt);
 • Nonlinear Least Squares - mittelineaarne vähimruutude meetod;
 • Maximum likelihood - suurima tõepära meetod;
 • GMM - üldistatud momentide meetod (Generalized Method of Moments);
 • Simultaneous equations - simultaansed võrrandid.