Vabalt kasutatav ökonomeetriapakett Gretl

Programmi kodulehekülg https://gretl.sourceforge.net

Menüü Tools: lisavahendid

 • Preferences - seaded;
 • Statistical tables - tabelid täiendkvantiilide (testi kriitiliste väärtuste) leidmiseks erinevate jaotusfunktsioonide korral;
 • P-value finder - teststatistiku olulisuse tõenäosuse leidmine erinevate jaotusfunktsioonide korral;
 • Distribution graphs - jaotusfunktsioonide graafikud;
 • Plot a curve - funktsiooni graafiku konstrueerimine;
 • Test statistic calculator - hüpoteeside testimine (t-test, F-test jt);
 • Nonparametric tests - mitteparameetrilised testid;
 • Seed for random numbers - juhuslike arvude generaatori algväärtustamine;
 • Command log - käskude logiaken, võib kasutada skriptide loomiseks;
 • Gretl console - käsurida;
 • Gnuplot - graafikute loomine käskude abil. Vt ka www.gnuplot.info;
 • Start GNU R - statistikapaketi R käivitamine. Vt ka The R Project for Statistical Computing;
 • NIST test suite - programmi Gretl arvutustäpsuse testimine. Kasutatakse U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST) andmeid. Vt ka Statistical Reference Datasets;